Запиши курсЗапиши курс

Алгоритми & C/C++

26.04.2016г. 2016-04-26T19:00:00+00:00 2016-04-26T19:00:00+00:00
Курс по Алгоритми & C/C++ Лого
Павел Петров
Уебрика академия
Търговски център Макси
ул. "Цар Борис III", площад "Освобождение" 12
Плевен, Плевен 5800
  • Ръководител: Павел Петров
  • Продължителност: 40 часа / 4 седмици
  • Продължителност на лекция: 3 часаПродължителност: 3 часа
  • Провеждане:
Цена:240.00лвBGN Запиши курса!
Как да платя ?
  • Банка: "УниКредит Булбанк" АД
  • Титуляр: "Уебрика ООД"
  • Основание: Увод в информационните технологии
  • ЕИК: 203166456
  • IBAN: BG05UNCR70001521909222
  • BIC: UNCRBGSF

Програма

Дигитален маркетинг снимка
1. Среда за програмиране DevC++

Стартиране и настройки на средата
Редактор


2. Структура на елементарна С++ програма

Структура на елементарна С++ програма
Видове грешки при създаване на програма


3. Променливи и присвояване на стойност

Променливи в езика С++
Обявяване на променливи
Оператор за присвояване
Инициализация на променлива при обявяване


4. Вход и изход на информация

Изход с помощта на cout
Форматиран изход
Форматиран изход на числа с десетична точка
Вход на данни с помощта на потока cin

5. Прости типове данни и изрази

Типовете int и double
Други числови типове данни
Тип char
Съвместимост на типовете данни
Аритметични операции и изрази
Съкратен запис на оператора за присвояване


6. Условен оператор

Условен оператор – избор между две алтернативни условия
Съставен оператор. Блок. Област на видимост на променлива
Логически израз
Вложени условни оператори


7. Оператори за цикъл с условие

Цикъл с предусловие – while
Цикъл с постусловие do-while
Вложени цикли


8. Оператор за цикъл for

Оператор for
Вложен оператор for
Операторите break и continue


9. Оператор за многовариантен избор

Оператор switch
Оператор break

Google Adwords Image
SEO
10. Стил на програмата

Подравняване
Коментар
Именувани константи


11. Функции

Предопределени (библиотечни) функции
Обръщение към функция
Функции за преобразуване на типа


12. Дефиниране на функции, връщащи стойност

Описание на функции, връщащи стойност
Обръщение към функция
Оператор return


13. Дефиниране на функции, които не връщат стойност

Описание на функции, които не връщат стойност
Обръщение към функция, която не връща стойност


14. Област на видимост на обектите. Полиморфизъм

Област на видимост на променливите
Област на действие на формалните параметри
Полиморфизъм

15. Рекурсия

Рекурсивни дефиниции
Рекурсивни функции
Безкрайна рекурсия


16. Едномерен масив

Дефиниране на масиви
Достъп до елементите на масив. Вход, изход, обхождане на масив
Масивите като параметри на функции


17. Основни алгоритми за търсене, сортиране и сливане

Метод на последователното претърсване
Метод на двоичното търсене
Сортиране – Метод на пряката селекция
"Бързо" сортиране (QuickSort)
Сливане на редици


18. Двумерни и многомерни масиви

Дефиниция
Достъп до елементите. Обхождане на двумерен масив
Масиви и функции


19. Търсене с връщане назад (backtracking)

Дефиниция
Достъп до елементите. Обхождане на двумерен масив
Масиви и функции


20. Символни низове

Низови константи и променливи. Дефиниция
Вход и изход на символни низове
Предопределени функции
Синтактичен анализ на изрази

Бюро изображение
SEO
21. Структура

Дефиниция
Достъп до елементите на структура
Масиви от тип структура


22. Стек 23. Опашка 24. Дек